Jak řídit inovace? S pomocí procesů.

Dnešní svět se vyznačuje neustálými změnami. Cyklus změn se navíc neustále zkracuje a to vytváří velký tlak nejen na schopnost inovovat, ale také na rychlost zavedení změny. Inovace, která přijde pozdě, již nemusí být inovací.

Jak ale zvládnout tlak na rychlost a předstihnout konkurenci? Samozřejmě, že základem je vždy dobrý nápad. Ale od myšlenky k její realizaci je ještě dlouhá a mnohdy trnitá cesta.

Za vším hledej proces!

Ano, bez lidí s dobrými nápady to nejde! Ale i kreativní lidé potřebují prostředí, které funguje a které je schopné jejich kreativitu podpořit a nápady uvést do života. A to vyžaduje fungující organizaci s dobře nastavenými procesy.

Procesy jsou součástí každé organizace ať se již jedná o jednoduchou sadu činností (např. schvalování faktur) nebo komplexní proces zahrnující mnoho rolí a činností procházející celou organizací (např. vývoj produktu). Rozdíl úrovně řízení pak spočívá v rozsahu prováděných procesů (zda řešíme jen nezbytné minimum pro základní běh organizace nebo se snažíme co nejvíce pokrýt sféru vlivu a rizika) a v kvalitě jejich řízení (zda necháváme procesům volný průběh nebo je máme definovány a je vyžadováno jejich dodržování).

To, jak dobře nebo špatně jsou procesy řízeny se pak projevuje uvnitř i navenek:

  • Ve spokojenosti zaměstnanců a jejich vztahu k organizaci (každý přesně ví, co je jeho role, co se od něj očekává a jak přispívá k úspěchu organizace a může se spolehnout na všechny ostatní)
  • Ve spolehlivosti vůči zákazníkům i partnerům (žádný požadavek se neztratí ani nezapadne, vše se řeší včas a případné problémy jsou náležitě komunikovány)
  • Ve schopnosti rozvoje (organizace se dokáže rozvíjet, udávat směr, přicházet s novými trendy a dokáže kontrolovaně růst)

Jste připraveni inovovat?

V souvislosti s inovacemi je potřeba si odpovědět na tři základní otázky:

Neuniká vám něco důležitého? Sledujete trendy, konkurenci, pozici vašeho produktu nebo služby na trhu? Znáte svoje silné a slabé stránky?

Nezahazujete dobré nápady? Podporujete invenci vašich pracovníků? Motivujete je k tomu, aby přicházeli s nápady? Sbíráte a vyhodnocujete podněty k inovaci?

Máte potenciál inovaci zrealizovat? Má vaše organizace zdroje na realizaci vybrané inovace? Dokážete dobře řídit projekty zavádění změn a veškeré dopady do organizace?

inovace? Dokážete dobře řídit projekty zavádění změn a veškeré dopady do organizace?

Abyste zjistili, jak na tom jste, využijte náš Dotazník procesní připravenosti.

Po vyplnění tohoto dotazníku získáte vyhodnocení, které vám ukáže procesní zralost vaší organizace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *