Blog

Jak řídit inovace? S pomocí procesů.

Dnešní svět se vyznačuje neustálými změnami. Cyklus změn se navíc neustále zkracuje a to vytváří velký tlak nejen na schopnost inovovat, ale také na rychlost zavedení změny. Inovace, která přijde pozdě, již nemusí být inovací.

Jak ale zvládnout tlak na rychlost a předstihnout konkurenci? Samozřejmě, že základem je vždy dobrý nápad. Ale od myšlenky k její realizaci je ještě dlouhá a mnohdy trnitá cesta.

Za vším hledej proces!

Ano, bez lidí s dobrými nápady to nejde! Ale i kreativní lidé potřebují prostředí, které funguje a které je schopné jejich kreativitu podpořit a nápady uvést do života. A to vyžaduje fungující organizaci s dobře nastavenými procesy.

Procesy jsou součástí každé organizace ať se již jedná o jednoduchou sadu činností (např. schvalování faktur) nebo komplexní proces zahrnující mnoho rolí a činností procházející celou organizací (např. vývoj produktu). Rozdíl úrovně řízení pak spočívá v rozsahu prováděných procesů (zda řešíme jen nezbytné minimum pro základní běh organizace nebo se snažíme co nejvíce pokrýt sféru vlivu a rizika) a v kvalitě jejich řízení (zda necháváme procesům volný průběh nebo je máme definovány a je vyžadováno jejich dodržování).

To, jak dobře nebo špatně jsou procesy řízeny se pak projevuje uvnitř i navenek:

  • Ve spokojenosti zaměstnanců a jejich vztahu k organizaci (každý přesně ví, co je jeho role, co se od něj očekává a jak přispívá k úspěchu organizace a může se spolehnout na všechny ostatní)
  • Ve spolehlivosti vůči zákazníkům i partnerům (žádný požadavek se neztratí ani nezapadne, vše se řeší včas a případné problémy jsou náležitě komunikovány)
  • Ve schopnosti rozvoje (organizace se dokáže rozvíjet, udávat směr, přicházet s novými trendy a dokáže kontrolovaně růst)

Jste připraveni inovovat?

V souvislosti s inovacemi je potřeba si odpovědět na tři základní otázky:

Neuniká vám něco důležitého? Sledujete trendy, konkurenci, pozici vašeho produktu nebo služby na trhu? Znáte svoje silné a slabé stránky?

Nezahazujete dobré nápady? Podporujete invenci vašich pracovníků? Motivujete je k tomu, aby přicházeli s nápady? Sbíráte a vyhodnocujete podněty k inovaci?

Máte potenciál inovaci zrealizovat? Má vaše organizace zdroje na realizaci vybrané inovace? Dokážete dobře řídit projekty zavádění změn a veškeré dopady do organizace?

inovace? Dokážete dobře řídit projekty zavádění změn a veškeré dopady do organizace?

Abyste zjistili, jak na tom jste, využijte náš Dotazník procesní připravenosti.

Po vyplnění tohoto dotazníku získáte vyhodnocení, které vám ukáže procesní zralost vaší organizace.

Inovace a procesy

Pomáháme firmám, které chtějí ovládnout procesní řízení. Máme know-how, zkušenosti a víme, jak dosáhnout reálných výsledků.

Jak řídit inovace pomocí procesů?

Organizace musí fungovat jako dobře vyladěný hodinový strojek. Stačí jediné zrnko písku a hodinový strojek se může zastavit. Pokud chcete mít dobře vyladěnou organizaci, je potřeba samotný rozvoj nastavit jako proces a všechny procesy řídit a trvale zlepšovat.

Co je k tomu potřeba?

  • Analyzovat všechny procesy, které mají významný dopad na zákazníky, partnery nebo vnitřní efektivitu organizace.
  • Nastavit optimální průběh a jasná pravidla pro provádění procesů a zajistit jejich kontrolu.
  • Vytipovat procesy, jejichž průběh nebo kontrola není v manuálním provedení efektivní a převést tyto procesy do elektronické podoby.
  • Zavést procesní pohled jako součást systému řízení organizace.

Ve všech těchto disciplínách jsme připraveni vám pomoci.

O nás

Pomáháme firmám, které chtějí ovládnout procesní řízení. Máme know-how, zkušenosti a víme, jak dosáhnout reálných výsledků.

Konzultace a analýza – provedeme analýzu současného stavu a poradíme vám, jak nejlépe
zavést procesní řízení .

Mapování a optimalizace procesů – připravíme vám mapu procesů organizace a poradíme
vám s optimalizací vybraných procesů.

Elektronizace procesů – pomůžeme vám vytipovat procesy, které by bylo efektivnější převést do elektronické podoby a vytvoříme vám řešení elektronizace na míru.

Příprava pro certifikaci ISO 9001 – provedeme vás procesem certifikace od začátku až k
jejímu úspěšnému zakončení.

Richtig! – vyvinuli jsme vlastní řešení na podporu procesního řízení a správu procesní dokumentace.

Spojte se s námi a vaše dotazy rádi zodpovíme.