Infografika

Obrázek je za tisíc slov. Infografika má ještě větší možnosti. Může být animovaná, nebo interaktivní a dát tak vašemu textu mnohem větší sdělnost, pochopitelnost a atraktivitu. Úspěšný obsahový marketing se dnes bez infografiky neobejde.

infografika

Infografika a struktura obsahu

Infografika vám pomáhá vyjádřit strukturu vašeho sdělení:

 • chronologicky
 • hierarchicky
 • abecedně
 • geograficky
 • nebo podle libovolných kategorií.

Která infografika je nejvhodnější?

 1. obrázkový článek
  • zkrácení dlouhého textu,
  • zvýšení zajímavosti obsahu,
  • větší potenciál pro sdílení na sociálních sítích.
 2. časová osa
  • jednodušší porozumění dlouhému příběhu,
  • ukázka proměny jednoho faktoru v čase,
  • znázornění vývoje, řazení událostí.
 3. seznam
  • podporuje tvrzení řadou argumentů
 4. srovnání
  • znázorňuje rozdíly dvou podobných věcí,
  • znázorňuje podobnosti dvou různých věcí,
  • dokazuje, že jedna možnost je lepší/horší, než druhá.
 5. vývojový diagram
  • dává specializovanou odpověď na základě několika výběrů,
  • uživatel dostává personalizovanou odpověď,
  • znázorňuje, jak se různými cestami dostat ke stejnému závěru.
 6. číselná
  • zdůrazňuje sdělované číselné hodnoty,
  • vysvětlující obrázkové grafy podporují představitelnost informací,
  • nejvhodnější pro rychlou orientaci bez čtení textu.
 7. hierarchie
  • lepší pochopení důležitosti a významu různých faktů,
  • znázornění organizační struktury,
  • obvykle ve tvaru pyramidy, nebo obrácené pyramidy.
 8. mapa
  • srovnává data nebo trendy v závislosti na geografické poloze
 9. anatomie
  • ukazuje vnitřní strukturu věcí,
  • pochopení, jak věci fungují.
 10. kombinovaný graf
  • složitá a statistická data ve snadno pochopitelné formě obrázků nebo diagramů,
  • předkládá suchá data zajímavější a stravitelnější formou.
 11. proces
  • vysvětluje názorně postup, jak se dostat k výsledku,
  • složité procesy jsou pochopitelnější,
  • užitečný pro vytištění a opakované použití,
  • vhodný pro získání kontaktů jako obsahový magnet ke stažení.
 12. foto-infografika
  • vizualizuje obsah nebo příběh reálnou fotografií,
  • jednoduchý design -> snadná pochopitelnost.
 13. životopis
  • originálním způsobem sděluje schopnost uchazeče strukturovat informace,
  • nepřehlédnutelná přidaná hodnota pro pracovníky HR oddělení,
  • umožňuje vyniknout na pracovním trhu.
 14. animovaná
  • lépe znázorňuje děje a trendy
 15. interaktivní
  • infografika s největším potenciálem pro přesvědčení a zapamatování,
  • vtahuje návštěvníky do děje kreativním způsobem,
  • nejsilnější personalizace sdělení díky aktivnímu zapojení návštěvníků,
  • atraktivním způsobem umožňuje pochopit podstatu sdělení.

Je snadné vybrat si infografiku, která se vám bude líbit a zamlouvat. Ale pamatujte, že infografika nemá dělat dojem na vás, protože vy sdělované informace už znáte a chápete je. Správná infografika je vždy zaměřená především na návštěvníky vašeho webu a na to, jakou hodnotu jim vaše sdělení přinese.

Neříkejte, ukazujte!

7 důvodů, proč dává infografika vašemu sdělení mnohem větší dopad:

 • pro oči je atraktivnější než text, takže vašeho sdělení si všimne mnohem víc lidí,
 • je snadněji pochopitelná, protože sdělení předává názorně,
 • je zapamatovatelnější než dlouhý blok textu,
 • odhaluje souvislosti a trendy, které by jinak bylo složité popsat,
 • posiluje vaši značku tím, že se dá snadno sdílet na sociálních sítích,
 • může být interaktivní a víc vtáhnout návštěvníka do situace,
 • ukázaná platí, takže vaše sdělení je důvěryhodnější.

Nechte si vytvořit na míru infografiku, která zatraktivní váš web a dá vašemu sdělení přesvědčivost! Kalkulaci vám pošlu do druhého dne.