Jak řídit inovace? S pomocí procesů.

Dnešní svět se vyznačuje neustálými změnami. Cyklus změn se navíc neustále zkracuje a to vytváří velký tlak nejen na schopnost inovovat, ale také na rychlost zavedení změny. Inovace, která přijde pozdě, již nemusí být inovací.

Jak ale zvládnout tlak na rychlost a předstihnout konkurenci? Samozřejmě, že základem je vždy dobrý nápad. Ale od myšlenky k její realizaci je ještě dlouhá a mnohdy trnitá cesta.

Za vším hledej proces!

Ano, bez lidí s dobrými nápady to nejde! Ale i kreativní lidé potřebují prostředí, které funguje a které je schopné jejich kreativitu podpořit a nápady uvést do života. A to vyžaduje fungující organizaci s dobře nastavenými procesy.

Procesy jsou součástí každé organizace ať se již jedná o jednoduchou sadu činností (např. schvalování faktur) nebo komplexní proces zahrnující mnoho rolí a činností procházející celou organizací (např. vývoj produktu). Rozdíl úrovně řízení pak spočívá v rozsahu prováděných procesů (zda řešíme jen nezbytné minimum pro základní běh organizace nebo se snažíme co nejvíce pokrýt sféru vlivu a rizika) a v kvalitě jejich řízení (zda necháváme procesům volný průběh nebo je máme definovány a je vyžadováno jejich dodržování).

To, jak dobře nebo špatně jsou procesy řízeny se pak projevuje uvnitř i navenek:

  • Ve spokojenosti zaměstnanců a jejich vztahu k organizaci (každý přesně ví, co je jeho role, co se od něj očekává a jak přispívá k úspěchu organizace a může se spolehnout na všechny ostatní)
  • Ve spolehlivosti vůči zákazníkům i partnerům (žádný požadavek se neztratí ani nezapadne, vše se řeší včas a případné problémy jsou náležitě komunikovány)
  • Ve schopnosti rozvoje (organizace se dokáže rozvíjet, udávat směr, přicházet s novými trendy a dokáže kontrolovaně růst)

Jste připraveni inovovat?

V souvislosti s inovacemi je potřeba si odpovědět na tři základní otázky:

Neuniká vám něco důležitého? Sledujete trendy, konkurenci, pozici vašeho produktu nebo služby na trhu? Znáte svoje silné a slabé stránky?

Nezahazujete dobré nápady? Podporujete invenci vašich pracovníků? Motivujete je k tomu, aby přicházeli s nápady? Sbíráte a vyhodnocujete podněty k inovaci?

Máte potenciál inovaci zrealizovat? Má vaše organizace zdroje na realizaci vybrané inovace? Dokážete dobře řídit projekty zavádění změn a veškeré dopady do organizace?

inovace? Dokážete dobře řídit projekty zavádění změn a veškeré dopady do organizace?

Abyste zjistili, jak na tom jste, využijte náš Dotazník procesní připravenosti.

Po vyplnění tohoto dotazníku získáte vyhodnocení, které vám ukáže procesní zralost vaší organizace.